Medijski upiti

Kontaktirajte naš tim za korporativne komunikacije

Medijski upiti mogu se slati na:

Ime: Tamara Sušanj Šulentić
Telefonski broj: +38513724863
E-pošta: tamara.sulentic@pliva.com

Podijeli ovaj sadržaj: