Bosna i Hercegovina

Katalog proizvoda

Antiinfektivni lijekovi

Cipromed

Doza

500 mg/1 tableta

Aktivni sastojak

ciprofloksacin

Pakovanje

10 filmom obloženih tableta

Farmaceutski oblik

filmom obložena tableta