Bosna i Hercegovina

Katalog proizvoda

Urologija

Dinamico

Doza

50 mg/1 tableta, 100 mg/1 tableta

Aktivni sastojak

sildenafil

Pakovanje

4 filmom obložene tablete

Farmaceutski oblik

filmom obložena tableta