Bosna i Hercegovina

Katalog proizvoda

Antiinfektivni lijekovi

Klavocin Bid

Doza

400 mg/5 ml+ 57 mg/5 ml, 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

Aktivni sastojak

amoksicilin, klavulanska kiselina

Pakovanje

14 filmom obložena tableta

Farmaceutski oblik

filmom obložena tableta