Bikalutamid Pliva 50 mg

Aktivni sastojak

bikalutamid

Terapijska skupina

Onkologija


Detalji o proizvodu

Pakovanje

28 filmom obloženih tableta

Doza

50 mg/1 tableta