Politika privatnosti

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA

Ovu obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima (dalje u tekstu: „Obavijest“) izdaju društvo Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (dalje u tekstu: „Teva") i njegova povezana društva. Popis svih Tevinih povezanih društava dostupan je na internetskoj stranici: http://www.tevapharm.com. Termini „mi“, „nas/nama“ i „naš“, kao i svi njihovi oblici, u ovoj se Obavijesti odnose na Tevu.

1. Područje primjene ove obavijesti

Ova Obavijest primjenjuje se na našu opću obradu vaših osobnih podataka. Međutim, postoje određeni scenariji u kojima bismo vam mogli dostaviti ili bi vam se u naše ime mogla dostaviti drugačija Obavijest o zaštiti privatnosti, uključujući, primjerice, slučajeve kada (i) nam prijavljujete nuspojave, podnosite prigovor na kvalitetu ili druga povezana pitanja odnosno kada (ii) imamo posebne obveze bilježenja i prijavljivanja „prijenosa vrijednosti“ u skladu sa zahtjevima o transparentnosti.

Ova Obavijest opisuje način na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke, kao i vaša prava na zaštitu podataka, uključujući, gdje je primjenjivo, pravo prigovora na dio obrade koju provodimo. Više informacija o vašim pravima i o načinu na koji ih možete ostvariti pročitajte u odjeljku „Vaša prava“.

Ova Obavijest primjenjuje se na osobne podatke koje prikupljamo putem:

a. stranica i digitalnih vlasništva

Vaše osobne podatke obrađujemo kada posjećujete ili upotrebljavate naše internetske stranice, kao i ostala digitalna vlasništva (kao što su aplikacije) ili platforme (dalje u tekstu pojedinačno: „Stranica“).

Podaci koje prikupljamo mogu obuhvaćati informacije o uređaju i mrežnoj aktivnosti, kao što su vrsta vašeg uređaja, IP adresa, identifikatori uređaja ili korisnika, operacijski sustav, davatelj internetskih usluga, datum i vrijeme vaše upotrebe internetske stranice, informacije o poveznicama, elektroničkim poštama ili značajkama odnosno o sadržaju kojim se interaktivno koristite, kao i druge informacije o prijavi. Osim toga, možemo primiti i informacije o prijavljivanju pogrešaka u slučaju tehničke pogreške, uključujući podatke o tipu i verziji uređaja ili softvera, vremenu pojave pogreške, značajki koja se upotrebljava, stanju uređaja ili softvera u vremenu kada se pogreška pojavila i bilo kojim obavješćivanjima ili sadržaju pruženom u vremenu kada se pogreška pojavila.

Za Stranice na kojima otvorite račun (primjerice, radi pristupa naručivanju za ljekarne), u svrhu upravljanja vašim računom, možemo prikupljati informacije koje vas identificiraju, uključujući vaše kontaktne podatke te korisničko ime i lozinku za račun, kao i podatke o poslovnom subjektu ili organizaciji povezanoj s računom.

Naše Stranice mogu sadržavati poveznice na druge internetske stranice ili organizacije nad kojima nemamo nikakav nadzor. Teva nije odgovorna za politike ili prakse zaštite privatnosti drugih internetskih stranica ili organizacija. Ako pristupate takvim internetskim stranicama putem naših Stranica, trebali biste pregledati politike zaštite privatnosti takvih stranica kako biste saznali kako one prikupljaju, upotrebljavaju i dijele vaše osobne podatke.

Tevine internetske stranice posebice se koriste uslugama sučelja za programiranje aplikacija YouTubea (YouTube API) radi prikazivanja videosnimaka. U nastavku su navedene zasebne i neovisne politike zaštite privatnosti i/ili Uvjeti korištenja koji se primjenjuju na takvu uslugu treće strane:

• Uvjeti korištenja usluga YouTube API-ja (https://www.youtube.com/t/terms)

• Googleova Politika zaštite privatnosti (https://policies.google.com/privacy)

b. provjera sukoba interesa

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo ako je netko od naših zaposlenika prijavio mogući sukob interesa (odnosno bilo koju situaciju u kojoj se osobni, društveni, financijski, politički ili drugi interesi stavljaju ispred interesa Teve) koji se tiče vas.

c. zdravstvenih djelatnika

Teva prikuplja informacije o zdravstvenim djelatnicima/stručnjacima kada komunicirate s nama ili našim predstavnicima. Uz osobne identifikatore, uključujući kontaktne podatke, prikupljamo i informacije koje se odnose na zanimanje i zaposlenje (zajedno s podacima o stručnom nazivu, instituciji s kojom je sklopljen radni odnos, kvalifikacijama i interesima). Također vodimo evidencije o našim međusobnim obavješćivanjima i zajedničkim sastancima.

Teva također prikuplja osobne podatke od brojnih trećih strana koje su izvor podataka, osobito iz javno dostupnih izvora kao što su javni registri zdravstvenih djelatnika, objavljeni časopisi i materijali za događanja, kao i s internetskih stranica zdravstvenih djelatnika ili njihovih poslodavaca. Teva prikuplja i obrađuje takve javno dostupne podatke samo u onoj mjeri u kojoj su svrhe takvog prikupljanja i obrade usklađene sa i odgovaraju prvobitnim svrhama radi kojih su dotični podaci javno dostupni. Teva se i posebno koristi trećim stranama koje su pružatelji podataka kako bi unaprijedila svoje vlastito znanje o sektoru zdravstvene skrbi. Ovi će podaci obuhvaćati informacije o vašim ulogama, vašim kvalifikacijama, vašoj specijalnosti, vašem poslodavcu, vašem iskustvu i vašim publikacijama te ostale informacije vezane uz vaše zanimanje.

d. dobavljača/prodavatelja i kupaca

Kada s Tevom surađujete kao dobavljač/prodavatelj, kupac ili osoblje dobavljača/prodavatelja, kupaca, mi ćemo obrađivati vaše osobne podatke, uključujući vaše ime, osobni identifikacijski broj, poslovne kontakte, podatke o poslovnom bankovnom računu i druge pripadajuće informacije te financijske informacije. Također ćemo čuvati podatke o narudžbi/uplati i anketne odgovore, gdje je primjenjivo, te voditi ostale odgovarajuće evidencije našeg međusobnog djelovanja.

2. Način na koji upotrebljavamo vaše informacije

Osobne podatke koje prikupljamo u vezi s našim Stranicama obrađujemo u sljedeće svrhe/na temelju sljedećih pravnih osnova:

a. ugovor

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno radi izvršenja ugovora kojeg smo s vama sklopili odnosno kada od nas zatražite da poduzmemo korake prije našeg međusobnog sklapanja ugovora, a osobito:

 • da ispunimo sve naše obveze koje prema vama imamo temeljem takvog ugovora, kao što je upravljanje vašim narudžbama, dogovaranje pružanja ili primanja robe i usluga te izvršavanje plaćanja prema vama za pružene usluge, nadoknadu troškova ili popuste;
 • da, prema potrebi, upravljamo informacijama vezanima uz vaše prisustvovanje nekom događanju, primjerice, informacijama o vašim prehrambenim zahtjevima; i
 • da rješavamo narudžbe, upite i prigovore vezane uz proizvode u slučajevima kada ste napravili narudžbe, postavili pitanja u vezi s narudžbama ili podnijeli prigovore.

b. pravna obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili pravne (uključujući porezne i računovodstvene) i regulatorne zahtjeve, kao i zahtjeve vezane uz farmakovigilanciju, kakvoću, medicinski upit i poštivanje sukladnosti, te kako bismo:

 • odgovorili na zahtjeve državnih tijela vlasti za informacijama;
 • ispunili sve pravne i samo-regulativne obveze, uključujući obveze transparentnosti i otkrivanja podataka ili obveze izbjegavanja pružanja pogodnosti zdravstvenim djelatnicima (to može biti u našim legitimnim interesima ili može biti pravna obveza);
 • riješili i odgovorili na zahtjeve vezane uz kakvoću ili medicinske informacije (to može biti u našim legitimnim interesima ili može biti pravna obveza);
 • prije nego što s vama sklopimo ugovor o osobnim uslugama, provjerili odgovara li vaše stručno znanje i iskustvo našoj utvrđenoj potrebi za tom uslugom.
 • Također možemo obrađivati vaše osobne podatke u vezi s rješavanjem sporova, pravnih zahtjeva, sukladnosti, regulatornim i onim istražnim svrhama koje smatramo potrebnima (uključujući otkrivanje takvih informacija koje su u vezi s pravnim postupkom ili parnicom). Vodimo evidencije svih privola, preferencija ili drugih postavki kako bismo mogli poštivati zakone o zaštiti podataka.

c. legitimni interesi

Također obrađujemo vaše osobne podatke kada je to potrebno u svrhe naših legitimnih interesa kao voditelja obrade (ili interesa treće strane). Obratite nam se putem kontaktnih podataka navedenih na završetku ove Obavijesti o zaštiti privatnosti za više informacija o našim testovima kojima provjeravamo prevladavaju li interesi, prava i slobode pojedinca naše legitimne interese:

 • da odgovorimo na vaše upite ili drugu korespondenciju koju ste dostavili putem naših Stranica;
 • da analiziramo interes za naše Stranice, obavješćivanja, događanja i usluge kako bismo poboljšali njihov sadržaj, optimizirali njihov rad i unaprijedili njihovu relevantnost za različite publike;
 • da optimiziramo upotrebu naših Stranica i našeg obavješćivanja te da ih prilagodimo vama;
 • da otkrivamo, istražujemo, sprečavamo ili prijavljujemo aktivnosti kojima se mogu kršiti naše politike ili koje mogu biti nezakonite;
 • da provodimo provjere i procjene sukoba interesa u slučaju kada je netko od Tevinih zaposlenika utvrdio da ste u potencijalnom sukobu interesa s nama te da vodimo evidencije takvih provjera i procjena kako bismo mogli poduzeti odgovarajuću mjeru za uklanjanje takvih sukoba;
 • da razvijamo i održavamo naš međusobni odnos te da steknemo bolje poimanje sektora zdravstvene skrbi;
 • da vas kontaktiramo ili da vam na neki drugi način pružimo informacije o Tevinim proizvodima ili događanjima (kada nije potrebna vaša privola za primanje izravnih marketinških obavijesti);
 • da naša obavješćivanja prilagođavamo vama na temelju vaše stručnosti i vaših profesionalnih interesa;
 • da procjenjujemo i analiziramo vaše interese i iskustva na temelju informacija koje naši predstavnici prikupljaju tijekom pozivanja ili posjećivanja;
 • da provodimo i pratimo edukaciju, ujedno i pružanjem daljnjih informacija, pozivanjem na simpozije, kongrese, seminare, debate i ostala događanja;
 • da provodimo ili sudjelujemo u istraživanju tržišta, znanstvenoj suradnji ili drugim aktivnostima istraživanja kako bismo bolje upoznali naša tržišta i/ili povećali našu stručnost;
 • da provjeravamo odgovaraju li vaše stručno znanje i iskustvo našoj utvrđenoj potrebi za određenom uslugom prije nego što s vama sklopimo bilo koji ugovor o osobnim uslugama (u mjeri u kojoj to nije pravna obveza kako je navedeno u nastavku);
 • da upravljamo poslovnim odnosom koji imamo s vama;
 • da planiramo, vodimo i pratimo naše poslovanje u vezi s ugovorima s našim dobavljačem/prodavateljem ili kupcem;
 • da rješavamo sva pitanja ili prigovore koje možete imati u pogledu Teve ili Tevinog osoblja
 • da istražujemo navode o povredi dužnosti; i
 • da provodimo dubinsku analizu prije otvaranja računa za trgovanje ili u okolnostima spajanja i preuzimanja, rješavanja spora ili revizije.

d. privola

Općenito se ne oslanjamo na privolu kao pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka. Međutim, ako ste fizička osoba, možemo vas zatražiti vašu privolu prije nego što vam pošaljemo izravne marketinške obavijesti putem elektroničke pošte. Imate pravo kontaktirati nas u svakom trenutku da biste povukli privolu.

Ako nam je potrebna vaša privola za obradu vaših osobnih podataka u bilo kojim drugim okolnostima, zasebno ćemo vas kontaktirati kako bismo zatražili takvu privolu.

Kada prikupljamo osobne podatke radi izvršenja našeg međusobnog ugovora ili radi ispunjavanja naših pravnih obveza, prikupljanje tih informacija je obvezno i bez njih nećemo moći izvršiti ugovor odnosno možemo biti spriječeni u ispunjavanju naših pravnih obveza prema vama ili trećim stranama (kao što je obvezno izvješćivanje, porez i računovodstvo). U svim drugim slučajevima, pružanje zatraženih osobnih podataka je neobvezno, ali može utjecati na vašu mogućnost primanja određenih usluga ili sudjelovanja u određenim aktivnostima u kojima su te informacije potrebne za te svrhe.

Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo samo u svrhe za koje su prikupljeni, osim ako opravdano smatramo da ih trebamo za neku drugu svrhu koja odgovara izvornoj svrsi. Ako se trebamo koristiti vašim osobnim podacima u nepovezanu, ali sukladnu svrhu, unaprijed ćemo vas obavijestiti o našoj upotrebi vaših osobnih podataka te objasniti pravnu osnovu za takvu upotrebu. Uzmite u obzir da vaše osobne podatke možemo obrađivati bez vašeg znanja ili privole kada je to potrebno ili dopušteno primjenjivim zakonom.

3. Dijeljenje vaših osobnih podataka

Teva otkriva vaše osobne podatke sljedećim kategorijama primatelja (u svim slučajevima, isključivo kada je to potrebno radi izvršavanja njihovih funkcija):

 • našem osoblju (uključujući zaposlenicima i vanjskim savjetnicima), stručnim savjetnicima i agentima;
 • drugim funkcijama i tvrtkama u Tevinoj grupi društava diljem svijeta, kao što su Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. u Izraelu, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania i Teva Pharmaceuticals USA Ltd, a koja pružaju informatičku podršku, informatičke usluge poslužitelja i ostale grupne usluge kao što su ljudski potencijali, financije, poštivanje sukladnosti, pravni poslovi i druga podrška. Popis svih Tevinih povezanih društava možete vidjeti na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.tevapharm.com;
 • trećim stranama koje su pružatelji usluga, a koje obrađuju vaše osobne podatke u ime Teve te su prema ugovornim obvezama obvezane čuvati povjerljivost vaših osobnih podataka i zaštiti ih na odgovarajući način, kao što su:
  • pružatelji usluga informatičke podrške, udomljavanja internetskih stranica, udomljavanja funkcija upravljanja odnosima s klijentima, upravljanja događanjima i analitike;
  • u slučaju osobnih podataka dobavljača: pružatelji usluga administrativne, savjetodavne i logističke podrške
  • investicijske kuće u svrhe upravljanja pogodnostima, pružatelji usluga edukacija, pružatelji usluga podrške i udomljavanja baza podataka o upitima i drugih baza podataka; te
  • pružatelji raznih usluga ljudskih potencijala, putovanja i administracije
 • državnim tijelima vlasti (uključujući porezna tijela), regulatornim agencijama i službenicima tijela kaznenog progona, ako je potrebno za gore navedene svrhe, ako je propisano zakonom odnosno ako je potrebno radi pravne zaštite naših legitimnih interesa u skladu s primjenjivim zakonima;
 • ako ste zdravstveni djelatnik, odgovarajućim regulatorima prema potrebi, kao što su Europska agencija za lijekove (EMA) i farmaceutska samo-regulativna tijela kao što je Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA) u Europi;
 • trećim stranama koje su naši izvori osobnih podataka kada trebamo potvrditi i kada smo pristali pružiti im podršku za točnost informacija (primjerice, ako ste zdravstveni djelatnik, osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama koje su naši izvori kada saznamo da ste premješteni na novu funkciju);
 • u vezi s radnim učinkom naših odnosa, zaštitom naših legitimnih interesa ili ispunjavanjem naših pravnih obveza, vaše osobne podatke možemo otkriti pružateljima usluga kao što su banke, pružatelji poštanskih usluga, odvjetnici, revizori itd. Kada poslujemo s takvim pružateljima, od njih zahtijevamo da se strogo pridržavaju svih primjenjivih pravila i zakona o zaštiti podataka, kao i posebnih pravila primjenjivih na njihove djelatnosti i zaštitu informacija koje obrađuju tijekom takve djelatnosti;
 • ako ste kupac ljekarne, vašem odabranom veletrgovcu;
 • u slučaju da je poslovni subjekt prodan ili sjedinjen s drugim poslovnim subjektom, potencijalno našim savjetnicima, bilo kojim savjetnicima mogućeg naručitelja te bilo kojim novim vlasnicima poslovnog subjekta i trećim stranama (i njihovim savjetnicima) s kojima se spajamo ili koje preuzimamo u budućnosti.

4. Kolačići i s njima povezane tehnologije praćenja

Upotreba kolačića na Tevinim internetskim stranicama i digitalnim vlasništvima/platformama ('Stranice')

Teva upotrebljava kolačiće i slične tehnologije kao što su web-pratilice za prikupljanje informacija o vama i za spremanje vaših preferencija na internetu. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš uređaj prilikom vašeg posjeta nekoj Stranici. Kolačići se tada šalju natrag toj internetskoj stranici kada se na nju vraćate, što je korisno jer omogućuje toj internetskoj stranici da prepozna vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org.

Teva se koristi sljedećim kategorijama kolačića na Stranici:

Kategorija 1: Isključivo nužni kolačići

Ovi su kolačići potrebni za funkcioniranje stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše radnje koje su ustvari zahtjev za uslugama, kao što je podešavanje postavka privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete podesiti tako da blokira ili vas upozorava na ove kolačiće, ali neki dijelovi stranice tada neće raditi.

Kategorija 2: Izvedbeni kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji se ljudi koriste i interaktivno komuniciraju sa Stranicom. Upotreba ovih kolačića pomaže nam da saznamo kako korisnici dolaze na našu Stranicu, pregledavaju ili upotrebljavaju Stranicu te da se usredotočimo na područja koja možemo poboljšati, kao što su navigacija, korisničko iskustvo i marketinške kampanje. Kod njihove primjene u elektroničkim poštama, upotrebljavamo ih kako bismo saznali je li elektronička pošta otvorena, kliknuta ili poslana u neželjenu poštu, koje su vremenske oznake gore navedenih radnja i koji je uređaj korišten. To nam pomaže saznati koja je vaša razina interesa i uključenosti u informacije koje vam šaljemo. Prikupljeni podaci mogu se kombinirati s drugim podacima koje prikupljamo kako bismo poboljšali način na koji Stranica funkcionira, kao i kakvoću i relevantnost informacija koje šaljemo primateljima elektroničke pošte. Primjerice, koristimo se uslugom Google Analytics kako bismo bolje razumjeli način na koji se korisnici služe Stranicom. Ako ne želite da se Google Analytics upotrebljava u vašem pregledniku, možete instalirati ovaj Googleov dodatak: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Kategorija 3: Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići Ovi se kolačići postavljaju kako bi poboljšali funkcionalnost i personalizaciju na Stranici. Time se mogu upotrebljavati kako bi vam pružili iskustvo prikladnije vašim odabirima i vaše posjete Stranici prilagodili vašim preferencijama. Moguće je da se informacije koje ovi kolačići prikupljaju ne mogu izravno utvrditi.

Kategorija 4: Kolačići društvenih mreža

Ovi kolačići upotrebljavaju se kada dijelite informacije putem tipke za dijeljenje na društvenim mrežama ili tipke „sviđa mi se“ na našim Platformama odnosno kada se služite našim sadržajem na ili putem društvene stranice kao što je LinkedIn ili Twitter. Ovi kolačići prikupljaju informacije o međusobnom djelovanju društvenih mreža i Stranice, kao što su informacije o tome imate li ili nemate račun na stranici društvene mreže i jeste li prijavljeni na njega kada se interaktivno koristite sadržajem na Stranici. Ove informacije mogu biti povezane s aktivnostima ciljanja/oglašavanja. Za više informacija o platformama društvenih mreža koje stavljaju kolačiće na naše Stranice, pročitajte odjeljak „Treća strana“ u nastavku.

Kategorija 5: Oglašivački kolačići

Ovi se kolačići upotrebljavaju radi isporučivanja oglasa koji su značajniji za vas i vaše interese. Također se upotrebljavaju kako bi se ograničio broj prikaza nekog oglasa te kako bi se lakše izmjerila učinkovitost oglašivačkih kampanja. Obično ih postavljaju oglašivačke mreže uz naše dopuštenje. Oni pamte da ste posjetili Stranicu i ta se informacija dijeli s drugim organizacijama kao što su oglašivači.

Razdoblje pohranjivanja

Kada izravno postavljamo kolačiće, informacije prikupljene od kolačića obično ne čuvamo dulje od 6 mjeseci.

Treće strane

Vašom upotrebom Stranice može doći do pohrane određenih kolačića koje mi ne nadziremo. To se može dogoditi kada se dio Stranice koju posjećujete koristi analitikom ili alatom za automatizaciju/upravljanje marketingom treće strane ili obuhvaća sadržaj prikazan s internetske stranice treće strane, primjerice, s LinkedIna ili Facebooka. Trebali biste pročitati politike o zaštiti privatnosti i o kolačićima tih servisa kako biste saznali kako takve treće strane upotrebljavaju kolačiće i hoće li se vaši podaci s kolačića prenijeti u treću zemlju. Popis trećih strana koje postavljaju kolačiće na Stranicu naveden je u nastavku:

• Facebook
• LinkedIn
• Google Analytics

Upravljanje tim tehnologijama:

Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji su već na vašem računalu, potražite na vašem internetskom pregledniku upute koje se odnose na pomoć i podršku kod traženja datoteke ili popisa datoteka koji pohranjuju kolačiće. Ako biste htjeli izbjeći kolačiće (web-pratilice) u svojoj elektroničkoj pošti, konfigurirajte svoje postavke u programu za čitanje elektroničke pošte i time onemogućite funkcionalnost koja omogućuje učitavanje udaljenih slika te se suzdržite od klikanja na poveznice.

Informacije o brisanju ili nadziranju kolačića također su dostupne na www.allaboutcookies.org. Napominjemo da brisanjem naših kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možete onemogućiti svoj vlastiti pristup određenim područjima ili značajkama Stranica.

5. Način na koji pohranjujemo vaše informacije

Ako imamo s vama sklopljen ugovor, vaši osobni podaci bit će pohranjeni tijekom razdoblja trajanja vašeg ugovora i tijekom odgovarajućeg razdoblja nakon njegova isteka u vašoj zemlji kako bismo se zaštitili od bilo kojeg pravnog zahtjeva.

U suprotnom, vaše će se informacije pohraniti na razdoblje od dvije godine ili na ono razdoblje koje je opravdano potrebno za gore navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima. Za više informacija o vašoj posebnoj okolnosti, obratite nam se putem kontaktnih podataka navedenih u nastavku.

6. Dodatne informacije o vašim pravima

Možete na temelju primjenjivog zakona imati pravo zahtijevati od Teve primjerak vaših informacija, ispraviti ih, izbrisati ili ograničiti njihovu obradu odnosno tražiti nas da neke od tih informacija prenesemo drugim organizacijama. Možete također imati pravo prigovora na dio obrade. Takva prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, kada možemo dokazati da imamo pravni zahtjev da obrađujemo vaše osobne podatke.

Kada ste pristali na obradu vaših podataka, takvu privolu možete povući u svakom trenutku. Imate potpuno pravo u svakom se trenutku izuzeti iz obrade u svrhe izravnog marketinga. Učinite to tako da slijedite upute u obavijesti, kada je ona u obliku elektroničke poruke ili nam se obratite putem podataka navedenih u nastavku. Za određene Stranice, čak možete biti u mogućnosti izmijeniti neke marketinške postavke putem interneta.

7. Međunarodni prijenosi

Teva posluje u inozemstvu i prenosit će vaše informacije primateljima navedenima u odjeljku „Dijeljenje vaših osobnih podataka“. Kod prijenosa informacija izvan vaše zemlje, Teva poštuje lokalno zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu privatnosti.

Za Europu (uključujući Ujedinjenu Kraljevinu i Švicarsku): Kod prijenosa osobnih informacija u Izrael, Teva se općenito oslanja na odluku Europske komisije (ili odgovarajućeg lokalnog tijela) o primjerenosti u pogledu prijenosa osobnih podataka u Izrael; kod prijenosa osobnih podataka u ostale zemlje izvan EGP-a koje ne podliježu „odluci o primjerenosti“ koju donosi Europska komisija (ili odgovarajuće tijelo), Teva se općenito oslanja na standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Europska komisija. Informacije o odgovarajućem mehanizmu dostupne su na zahtjev koji se dostavlja Tevinom Uredu za zaštitu privatnosti (kontaktni podaci navedeni su u nastavku).

8. Upiti o zaštiti podataka – kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke ili želite ostvariti bilo koje od vaših prava odnosno želite dobiti druge informacije, kao što je primjerak testa kojim provjeravamo prevladavaju li interesi, prava i slobode pojedinca naše legitimne interese, možete stupiti u kontakt s Tevinim Uredom za zaštitu podataka kako slijedi:

Za Europu, možete nam se obratiti na EUPrivacy@tevaeu.com.
Za Sjedinjene Američke Države ili Kanadu, možete nam se obratiti na USPrivacy@tevapharm.com.
Za ostale regije, obratite nam se na IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Nadamo se da možemo dati zadovoljavajući odgovor na bilo koje upite koje možete imati u vezi s načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke. Međutim, u slučaju nerazriješenih pitanja, također imate pravo na prigovor tijelu nadležnom za zaštitu podataka u mjestu u kojem živite, radite ili kojeg smatrate mjestom kršenja zaštite podataka.

9. Izmjene ove Obavijesti

Ova se Obavijest može povremeno mijenjati. Teva će ažuriranu verziju Obavijesti objaviti na ovoj stranici i može inače obavješćivati o izmjenama prema potrebi.

10. Datum najnovijeg ažuriranja: siječanj 2021.

Teva Ref: GP205