Uvjeti upotrebe

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. sa sjedištem na adresi 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael („Teva”) održava ovu stranicu („Stranica”) za vaše osobne podatke, obrazovanje i komunikaciju. Iako Stranicu možete slobodno pregledavati, treba znati da pristup Stranici i njeno korištenje podliježe sljedećim uvjetima i odredbama („Uvjeti”) i svim primjenjivim zakonima.

1. Prihvaćanje ovih Uvjeta

Pristupom Stranici i njenim pretraživanjem prihvaćate ove Uvjete bez ikakvih ograničenja. Prihvaćate da ovi Uvjeti zamjenjuju sve druge ugovore između vas i Teve koji se odnose na Stranicu, u mjeri u kojoj su oni u suprotnosti s ovim Uvjetima. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, ne smijete koristiti ovu stranicu.

Teva može u bilo kojem trenutku promijeniti ove Uvjete i ažurirati ove informacije. Takve su promjene za vas obvezujuće, stoga povremeno trebate posjetiti ovu stranicu kako biste se upoznali s važećim Uvjetima.

2. Prava intelektualnog vlasništva

Teva će agresivno štititi svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri, uključujući i zahtijevanje kaznenog progona.

Sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući zaštitne znakove, zaštićene trgovačke nazive, logotipe, zaštićene nazive usluga, patente, autorska prava ili poslovne tajne prikazane na Stranici (zajedničkog naziva „IP”), uključujući i imena Teva i Copaxone, registrirana su i neregistrirana prava intelektualnog vlasništva Teve i drugih. Ništa se na ovoj Stranici ne smije tumačiti na način da se implicitno ili po načelu estoppel ili na neki drugi način daje bilo koja licenca ili pravo na korištenje bilo kojeg intelektualnog vlasništva bez pismenog dopuštenja Teve ili treće strane koja može imati prava na takvo intelektualno vlasništvo.

Treba pretpostaviti da je sve što vidite ili pročitate na Stranici zaštićeno autorskim pravima i da se ne može koristiti bez pismenog dopuštenja Teve, osim na način naveden u ovim Uvjetima ili u tekstu na Stranici. Fotografije ljudi ili mjesta prikazane na Stranici Tevino su vlasništvo ili se koriste uz njeno dopuštenje. Zabranjeno je koristiti ove fotografije i zabranjeno je ovlastiti druge za njihovo korištenje, osim ako takvo korištenje nije izričito dopušteno ili u ovim Uvjetima, ili negdje drugdje na ovoj Stranici. Svako neovlašteno korištenje fotografija može predstavljati kršenje zakona o autorskom pravu, zakona o zaštitnom znaku, zakona o privatnosti i objavljivanju te propisa i zakona koji se odnose na komunikaciju.

Materijale s ove Stranice možete preuzimati samo za nekomercijalnu osobnu uporabu, pod uvjetom da navedete sva autorska prava i druge obavijesti o vlasništvu sadržane u materijalima ili kako je navedeno na ovoj Stranici. Nije dopuštena distribucija, mijenjanje, prenošenje, ponovno korištenje, ponovno objavljivanje na internetu, umnožavanje, objavljivanje, licenciranje ili korištenje sadržaja ove Stranice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise, u javne ili komercijalne svrhe.

3. Korištenje Stranice

Strogo je zabranjeno korištenje Stranice ili povezivanje sadržaja na Stranici na bilo koji način osim na način naveden u ovim Uvjetima.

Teva nije provjerila sve poveznice na ovoj Stranici i nije odgovorna za sadržaj bilo koje vanjske stranice niti bilo kojih drugih stranica povezanih s ovom Stranicom. Svaku vanjsku internetsku stranicu posjećujete na vlastitu odgovornost.

Komunikacija ili materijali koje prenesete na ovu Stranicu elektroničkom poštom ili na neki drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, prijedloge ili slično, neće se smatrati zaštićenim informacijama u smislu povjerljivosti niti će se smatrati vlasničkim informacijama. Teva i njena povezana društva mogu koristiti sve što prenesete ili objavite u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, otkrivanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje i objavu na internetu. Nadalje, Teva smije koristiti ideje, koncepte, znanje ili tehniku sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju šaljete na ovu Stranicu u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, marketing i prodaju proizvoda, koristeći takve ideje, koncepte, znanje ili tehnike.

Ova Stranica može sadržavati informacije o proizvodima i uslugama u cijelome svijetu, no ti proizvodi i usluge ne moraju biti dostupni na svakome mjestu. Upućivanje na proizvod ili uslugu na ovoj Stranici ne znači da je takav proizvod ili usluga dostupan ili da će biti dostupan na vašemu području. Proizvodi na koje se upućuje na ovoj Stranici mogu biti podložni različitim regulatornim zahtjevima, ovisno o zemlji u kojoj se koriste. Posjetitelje stoga možemo obavijestiti da su određeni dijelovi ove Stranice namijenjeni samo za određene skupine stručnih korisnika ili samo za korisnike u pojedinim zemljama. Ništa se na Stranici ne smije tumačiti kao promocija ili oglašavanje bilo kojeg proizvoda ili korištenja proizvoda koji nisu odobreni prema zakonima i propisima u vašoj zemlji.

4. Isključenja i ograničenja odgovornosti

Iako će Teva uložiti razumne napore kako bi ispravila greške ili propuste u što kraćem roku nakon što nam je na njih skrenuta pozornost, ne jamčimo da će ova Stranica neprekidno biti dostupna ili u potpuno operativnom stanju, niti da su informacije objavljene na njoj bez pogrešaka ili propusta. Pristup ovoj Stranici i njenom sadržaju može biti privremeno obustavljen i bez prethodne najave u slučaju kvara sustava, redovnog održavanja ili popravka ili zbog razloga koji su izvan Tevine kontrole.

Iako Teva povremeno može nadzirati i kontrolirati rasprave, chat, objave, prijenose informacija, forume i slične sadržaje na ovoj Stranici, Teva ne preuzima nikakvu odgovornost niti ima obvezu koja proizlazi iz sadržaja takve stranice za eventualne pogreške, klevete, uvrede, sramoćenja, ogovaranja, laži, objavljivanje promotivnih materijala, prostote, pornografiju, psovke, opasnosti, otkrivanja privatnih podataka ili netočnosti sadržanih u bilo kojim informacijama na takvim mjestima na ovoj Stranici. Zabranjeno je objavljivanje ili prenošenje bilo kojeg nezakonitog, promotivnog, prijetećeg, klevetničkog, opscenog, skandaloznog, podrivačkog, pornografskog ili prostačkog materijala ili bilo kojeg materijala koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanje koje se smatra kaznenim djelom, dovesti do građanske odgovornosti ili na bilo koji drugi način kršiti bilo koji zakon. Teva će u potpunosti surađivati sa svim tijelima za provedbu zakona ili sudskih naloga kojim se Tevi nalaže otkrivanje identiteta svakoga tko objavljuje takve informacije ili materijale.

Teva održava ovu stranicu kao uslugu za internetsku zajednicu. Stranica je osmišljena kako bi pružala opće informacije o Tevi i njezinim proizvodima. Ove stranice nisu namijenjene pružanju savjeta o ulaganjima ili liječničkih savjeta, niti daju upute o odgovarajućem korištenju proizvoda koje proizvodi, prodaje ili trenutno razvija Teva, njene podružnice, povezana društva ili njihovi davatelji licenci ili partneri u zajedničkim ulaganjima. Informacije na ovoj Stranici o proizvodima s odobrenjem za stavljanje na tržište kvalificiraju se u cijelosti pozivanjem na cjelokupne informacije o propisivanju takvih proizvoda. Korisnici ove Stranice trebaju biti svjesni da nije utvrđeno da su ovdje opisani proizvodi u fazi razvoja sigurni ili učinkoviti od strane nijedne regulatorne agencije i nisu odobreni za bilo kakvu upotrebu izvan kliničkih ispitivanja.

Ništa navedeno na Stranici ne predstavlja poziv ili ponudu za ulaganje ili za trgovanje Tevinim vrijednosnim papirima ili dionicama. Posebno treba napomenuti da stvarni rezultati i promjene mogu biti znatno drugačiji od prognoza, mišljenja ili očekivanja izraženih na ovoj Stranici i cijene vrijednosnica u prošlosti ne smiju služiti kao vodič za budućnost.

Stranicu koristite i pregledavate na vlastitu odgovornost. Ni Teva ni bilo koja druga strana uključena u stvaranje, produkciju, hosting ili isporuku ove Stranice nije odgovorna ni za kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu štetu koja proizlazi iz pristupa Stranici ili njenom sadržaju ili njihova korištenja. Bez ograničavanja gore navedenoga, sadržaj na Stranici naveden je BEZ IKAKVA JAMSTVA, IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICITNO JAMSTVO VEZANO UZ TRŽIŠNI POTENCIJAL, PRIKLADNOST SVRSI ILI NEPOSTOJANJE POVREDE. Treba imati na umu da se u nekim nadležnostima ne dopušta isključenje impliciranih jamstava, tako da se neka od gore navedenih isključenja možda ne odnose na vas. Provjerite postoje li u vašim lokalnim zakonima ograničenja vezana uz isključenja impliciranih jamstava

Teva ne preuzima nikakvu odgovornost i neće se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu ili viruse na vašoj računalnoj opremi ili drugoj imovini koji su rezultat vašeg pristupa Stranici, njena korištenja, pregledavanja ili preuzimanja bilo kojih materijala, podataka, tekstova, slika, video ili audio zapisa sa Stranice.

Ništa u ovim Uvjetima ne isključuje niti ograničava odgovornost Teve za smrt ili ozljedu uzrokovane njenom nepažnjom ili za bilo koju drugu štetu koja se ne može ograničiti ili isključiti primjenjivim zakonom.

5. Zaštita podataka i privatnost

Vaša sigurnost i privatnost vrlo su nam važni. Molimo pročitajte Tevina Pravila privatnosti kako biste se upoznali sa svim važnim informacijama o vašim pravima i korištenju osobnih podataka na Stranici.

6. Općenito

Ako se za bilo koji od ovih Uvjeta utvrdi da je nezakonit, nevažeći ili na bilo koji drugi način zakonski neprovediv, takav će se uvjet u mjeri i unutar nadležnosti u kojoj je nezakonit, nevažeći ili neprovediv izbrisati iz ovih Uvjeta, a preostali će uvjeti i dalje ostati na snazi kao obvezujući i provedivi.

Ovi Uvjeti tumače se u skladu sa zakonima Države Izrael. Sporovi koji nastanu vezano uz ove uvjete podliježu isključivoj nadležnosti sudova u Tel Avivu, Izrael.

7. Općenito

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih Uvjeta, kontaktirajte nas.

Teva Ref: GP204