Copaxone 40 mg

Aktivni sastojak

glatiramer acetat

Terapijska skupina

Multipla skleroza


Detalji o proizvodu

Pakovanje

12 napunjenih štrcaljki

Doza

40 mg/1 ml