Klavocin Bid prašak

Aktivni sastojak

amoksicilin, klavulanska kiselina

Terapijska skupina

Antiinfektivni lijekovi


Detalji o proizvodu

Pakovanje

1 staklena bočica sa 17,5 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije

Doza

400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml

Dodatni lijek

Plymicol krema

Aktivni sastojak

klotrimazol

Pakovanje

20 g kreme
Pogledajte proizvod

Plimycol vaginalna tableta

Aktivni sastojak

klotrimazol

Pakovanje

3 vaginalne tablete
Pogledajte proizvod