Copaxone 20 mg

Aktivni sastojak

glatiramer acetat

Terapijska skupina

Hospital


Detalji o proizvodu

Pakovanje

28 napunjenih štrcaljki

Doza

20 mg/1 ml