Lenalidomid Teva 5 mg

Aktivni sastojak

lenalidomid

Terapijska skupina

Onkologija


Detalji o proizvodu

Pakovanje

21 kapsula, tvrda

Doza

5 mg/1 kapsula