Oktreotid Teva 20 mg

Aktivni sastojak

oktreotid

Terapijska skupina

Hospital


Detalji o proizvodu

Pakovanje

prašak i otapalo za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

Doza

20 mg