Paclitaxel Pliva 6 mg/ml 25 ml

Aktivni sastojak

paklitaksel

Terapijska skupina

Hospital


Detalji o proizvodu

Pakovanje

1 bočica

Doza

150 mg/25 ml