Paclitaxel Pliva 6 mg/ml 50 ml

Aktivni sastojak

paklitaksel

Terapijska skupina

Hospital


Detalji o proizvodu

Pakovanje

1 bočica

Doza

300 mg/50 ml