Laxadin

Aktivni sastojak

bisakodil

Terapijska skupina

Probavni sistem i metabolizam


Detalji o proizvodu

Pakovanje

30 goastrorezistentnih tableta

Doza

5 mg/1 tableta

Dodatni lijek

Gastal 48 tableta

Aktivni sastojak

aluminijum-hidoksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid

Pakovanje

48 tableta
Pogledajte proizvod

Gastal 24 tablete

Aktivni sastojak

aluminijum-hidoksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid

Pakovanje

24 tablete
Pogledajte proizvod